Vi diskuterar offentlig konst i kursen Nutida konst.
Vad är offentlig konst?
Runstenar som offentlig konst?
Medeltida konst-var samlades folk för att diskutera konsten?
Vilken roll har konsten i dagens samhälle?
Var får den offentliga konsten synas?
Vilka köper in offentlig konst?
Hur får de pengar till det?
Varför finns det ingen laglig vägg i Örebro?
Vem bestämmer kring offentlig konst?
Hur skulle det se ut om ALLA fick utsmycka staden/parker? Här svarade eleverna att det skulle bli snoppar målade överallt!
Rondellhundar? I Örebro finns två rondellkossor vid Rejmes/JB.
Varför får rondellkossor stå kvar när all annan form av hemmasnickradkonst tas ner snabbt som ögat?
Hur ser kopplingen ut mellan konst och politik? Ge exempel!
Street Art -är det offentlig konst?
Vad är snyggt och vad är fult inom graffin?
Klotter-vilka straff finns?
Hur ser vi på klotter?

Intressant lektion som avslutades med ett reportage om Street Art i Berlin.
 

Leave a Reply.