På It-gymnasiet jobbar vi med formativ bedömning. Det kan se lite olika ut men man kan säga att vi fokuserar på att få eleverna att sträva efter nästa kunskapmål. Det kan vara att man får lämna in samma uppgift flera gånger och få feedback.
Jag jobbar en del med modellen "Two stars and a wish". Eleverna få ge varandra feedback och då ska de berätta om två bra saker. Sendan berättar de en önskan (hur bilden kan bli ännu bättre).
Vill du veta mer om Formativ bedömning är Christian Lundahl en bra författare/föreläsare.
 

Leave a Reply.